Commissies

Kascommissie Johan van Schendel
  Hessel Zijlma
  Frank de Smalen
  Hans Johansen (plaatsvervanger)
  vacature (plaatsvervanger)
   
Zomerploeg Norinda Fennema, Maria Mullis & Loes van der Feen
  Rikko Voorberg & Sjoukje Goldman
  Alexander Six & Nela Krechting
  Tineke Caland & Sebastiaan Claus
   
Winterploeg vacature
   
Laancommissie Annemieke van Leeuwen
  Bea Buddelmeijer
  Joke Buddelmeijer
  Lies Buddelmeijer
  Ria Buddelmeijer
   
Tuintaxatiecommissie Huub Vink (voorzitter)
  Richard van Wijngaarde
  Karin Wirken
  vacature
   
Bouw- en taxatiecommissie      Monny Litjens (voorzitter)
  Maurice Bindervoet
  Johan Boogaard
  Ron Korthuis
   
Waterleidingcommissie Daan Stubbe
  vacature
   
Electriciteitscommissie Hans Johansen
  Cor Vennik
  vacature
   
Inkoopcommissie Lex Spaans (coördinator)
  Marleen Bressinck
  George Petrovai
  Ronald Schutten
  Eric Vermeulen
  Carla van der Weijden
   
Clubhuiscommissie Sandra Boogaard (voorzitter)
  Patrick Zwaluë
  Bert Drukker
  Josje Litjens
   
Ontspanningscommissie Gerrie Kusters (voorzitter)
  Ester van den Boogaard (secretaris)
  Theo Kruize
  Sabrina Zwaluë
   
Klaverjascommissie Arie van Haeften
  Johan van Schendel
   
Biljartcommissie Hans Johansen
   
EHBO-commissie Eric Wirken (coördinator) tuin 44
  Sander Doorenspleet tuin 100
  Katja Michael tuin 100
  Henk Oosterling tuin 184
  Shirley Oosterling tuin 184
  George Petrovai tuin 158
  Patty Schouten tuin 139
   
Communicatiecommissie Marco van Beijnum
  Marieke van der Linden
  Simone Grent
   
Arbocommissie vacature
  vacature