Commissies
Kascommissie Johan van Schendel (coördinator)
  Frank de Smalen
  Hans Johansen
  vacature (plaatsvervanger)
  vacature (plaatsvervanger)
   
Zomerploeg A: Loes van der Veen & vacature
  B: Rikko Voorberg (coördinator) & Sjoukje Goldman
  C: vacature & vacature
  D Tineke Caland & vacature
   
Winterploeg vacature coördinator
   
Branderploeg Stephan van Soomeren (coördinator)
  Diana van Onselder
  Helen Premsela
  Hans Teulings
  Hessel Zijlma
  vacature
   
Laancommissie Annemieke van Leeuwen (coördinator)
  Bea Buddelmeijer
  Joke Buddelmeijer
  Melanie Chen
   
Tuintaxatiecommissie Huub Vink (coördinator)
  Nel Lamens
  Karin Wirken
   
Bouw- en taxatiecommissie      Monny Litjens (coördinator)
  Maurice Bindervoet
  Johan Boogaard
  Ron Korthuis
   
Waterleidingcommissie Daan Stubbe (coördinator)
  vacature
   
Electriciteitscommissie Cor Vennik (coördinator)
  Hans Johansen
  vacature
   
Inkoopcommissie Franca Willemse (coördinator)
  Marleen Bressinck
  Saïra van Essen
  Annuska Kooij
  George Petrovai
  Ronald Schutten
   
Tractorploeg Mariet van Ittersum (coördinator)
  Rosie Finnegan
  Frans van Hulst
  Annuska Kooij
  Marcel Postema
  Cor Vennik
   
Clubhuiscommissie Sandra Boogaard (coördinator)
  Jeannette Calbo (barcoördinator)
  Bert Drukker
  Patrick Zwaluë
   
Ontspanningscommissie Gerrie Kusters (coördinator)
  Ester van den Boogaard
  Theo Kruize
  Sabrina Zwaluë
   
Klaverjascommissie Arie van Haeften (coördinator)
  Johan van Schendel
   
Biljartcommissie Hans Johansen (coördinator)
   
EHBO-commissie Eric Wirken (coördinator) tuin 44
  Sander Doorenspleet tuin 100
  Katja Michael tuin 100
  George Petrovai tuin 158
  Patty Schouten tuin 139
   
Communicatiecommissie Marieke van der Linden (coördinator)
  Marco van Beijnum
  Simone Grent
   
Arbocommissie Arie Spooren (coördinator)
  Ruud de Leeuw