Notulen ledenvergaderingen

Najaarsvergadering zaterdag 21 november 2015   notulen (concept)

Voorjaarsvergadering zaterdag 21 mei 2016  notulen (concept)

Najaarsvergadering 19 november 2016  notulen (concept)