Bezint, eer gij aan een volkstuin begint!

'Als ik dat geweten had...'
Het huren van een volkstuin op ons tuinpark heeft vele voordelen. Toch horen wij met enige regelmaat van nieuwe leden na enige tijd: 'als ik dat geweten had was ik er nooit aan begonnen'. Deze leden blijken zich dan onvoldoende te hebben gerealiseerd dat het huren van een tuin ook enkele minder positieve kanten heeft, terwijl wij iedereen die zich bij ons komt inschrijven mondeling hierover hebben geïnformeerd. Om het aan aspirant-leden nog duidelijker te maken en hen in de gelegenheid te stellen een en ander thuis nog eens rustig na te lezen, hebben wij dit informatieblad gemaakt.

Verplichte werkuren
Ieder lid verplicht zich tot het verrichten van 24 werkuren, verdeeld over 8 werkbeurten van 3 uur elk, per jaar per tuin. De uren dienen volgens een vastgesteld rooster te worden uitgevoerd (ongeveer 1 x per maand) op zaterdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Indien men niet in staat is te verschijnen op de aangegeven datum, is men verplicht om telefonisch tijdig te melden dat men niet kan. De werkbeurten kunnen ook door iemand anders dan uzelf worden vervuld. 

Onderhoud van de tuin
U dient zich te realiseren dat een tuin met een oppervlakte van rond de 300 m² een behoorlijke hoeveelheid werk met zich meebrengt. Veel nieuwe leden verkijken zich hierop, wat later tot grote teleurstellingen kan leiden. Neem van ons aan: ècht onderhoudsarme tuinen bestaan niet!
Er is een handig rekenmodel. Ga bij een goed onderhouden volkstuin uit van gemiddeld 1.5 uur werk per m² tuin per jaar. Hoe groter de tuin, des te minder het in verhouding wordt, omdat vlakken (zoals een gazon) groter worden en het niet zoveel uitmaakt of u een paar meter gras meer moet maaien. Desalniettemin vraagt een tuin van 300 m² dus al snel zo'n 450 uur per jaar van uw vrije tijd. Als u de 24 werkuren ook meerekent, komt het neer op gemiddeld 9 uur per week. Die tijd moet u dan wel hebben of er iemand voor inhuren. U zult van voorjaar tot herfst met uw volkstuin bezig zijn, maar als u goed tuiniert vooral in de piekperiode van maart-juni.

Tuincontroles en boetes
De afdeling onderhoud houdt tuincontroles. Er wordt gecontroleerd op:

1. Het knippen van de heg;
2. Het onkruid vrij maken van de helft van het pad grenzend aan de tuin;
3. Het onkruid vrij maken van de slootkant; en
4. Weghalen van overhangende takken over de paden.

Indien één van bovenstaande zaken niet goed is, krijgt men een mondelinge, of als u niet aanwezig bent, schriftelijke waarschuwing. Wordt e.e.a. niet aangepakt, dan volgt er na 14 dagen een boete van € 50.

Geluidsoverlast
Onder geen beding mag u geluidsoverlast veroorzaken voor andere tuinders. Elektrisch gereedschap dat veel lawaai maakt mag alleen gebruikt worden op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00-21.00 uur.

Vuurkorven, barbecues
Het gebruik van vuurkorven en ander open vuur is ten strengste verboden. Het gebruik van barbecues wordt toegestaan, maar barbecues mogen geen overlast veroorzaken voor anderen.

Elektra
De huisjes op ons tuinpark zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Veel van onze tuinders hebben daarom zonnepanelen (12V). Houd u er rekening mee dat de aanschafkosten van 12V-apparatuur beduidend hoger zijn dan van gewone apparatuur.

Gas
Gasapparatuur op ons tuinpark werkt op propaangas, opgeslagen in flessen. Ook de aanschafprijs van apparatuur werkend op propaangas is beduidend hoger. Gas is verkrijgbaar in onze winkel (beperkte openingstijden). Let op: vervoeren van gasflessen in uw eigen auto is bij wet verboden.

Gebruik aggregaat en andere explosiemotoren
Het gebruik van een aggregaat c.q. explosiemotor is slechts beperkt toegestaan en wel van 1 april tot en met 30 september op woensdag van 19.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur. In de periode van 1 oktober tot 1 april is gebruik wel toegestaan. Het gebruik van een aggregaat wordt in april gedoogd.

Sproeien
Van 1 april tot 1 oktober is het sproeien van de tuin met leidingwater alleen toegestaan tussen 7.00-10.00 uur en 19.00-22.00 uur.

Honden en katten
Honden en katten dienen op het tuinpark altijd aangelijnd te zijn buiten de eigen tuin.

Septic tank
De tuinen op ons tuinpark zijn niet aangesloten op de riolering. De verwerking van afvalwater en uitwerpselen geschiedt door middel van septictanks en stapelputten, welke werken door een biologisch evenwicht in deze tanks. Raakt dit evenwicht verstoord (bijvoorbeeld door het gebruik van chemische middelen zoals bleekwater en schoonmaakmiddelen) dan zal de werking van de tank verminderen of zelfs stoppen. In een dergelijk geval dient de septictank door u zelf te worden leeggeschept, waarbij u zich kunt voorstellen dat dit een onfris klusje is. De inhoud van de tank dient u zelf te verwerken in uw tuin.

Winterovernachting
Het is normaal gesproken niet toegestaan om op de tuin te overnachten van 1 oktober tot 1 april. Toestemming voor winterovernachting dient elk jaar te worden aangevraagd bij het bestuur, vóór 1 augustus.

Het bouwen
Met bouwen van bijvoorbeeld een huisje of een schuur mag worden begonnen vanaf het moment dat de huurder in het bezit is van een door de bouwcommissie en de Bond van Volkstuinders goedgekeurde bouwtekening die hem door het bestuur is overhandigd.

Water
Wees zuinig met water. Iedere tuin heeft een eigen watermeter, u betaalt alleen wat u verbruikt.