Data baggeren 2018

Dit jaar wordt er op vier zaterdagen gebaggerd, op 21 oktober, 28 oktober, 4 november en 11 november. Het baggeren vindt plaats tussen 09.00 en 13.00 uur. Het staat je vrij om binnen deze data en tijden zelf het beste moment te kiezen om het baggerwerk te doen.

Tuinders kunnen zich dan melden aan de achterzijde van het bestuursgebouw. Je naam wordt genoteerd en dan kun je een baggeremmer lenen. Na afloop breng je de emmer weer schoon terug, zodat een ander er weer gebruik van kan maken.

Let op: 
Elke tuinder is eenmaal per jaar verplicht om zijn deel van de sloot te baggeren en deze in het midden op een diepte van 60 cm te brengen. Je kunt dit eenvoudig vaststellen met de markering op de steel van de baggeremmer. Als je helemaal niet baggert kan het bestuur je een sanctie opleggen.